BDJ ZAKENKANTOOR
Welkom
Medewerkers
Bank
Openingsuren
Contact
Autoverzekeringen
Brandverzekering
Familiale verzekering
Hospitalisatieverzekering
IPT
Groepsverzekering
Gewaarborgd Inkomen
Arbeidsongevallen
Onafhankelijke Rechtsbijstand DAS
Beleggingsverzekeringen
Levensverzekering
DELA uitvaartverzekering
VAPZ

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

Bent u zelfstandige in hoofdberoep, meewerkende echtgeno(o)t(e) of zelfstandige in bijberoep die sociale bijdragen betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep? Dan valt u binnen de doelgroep van het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, kortweg VAPZ.

Het VAPZ kan een antwoord bieden op een aantal vragen die u heeft in verband met:

  • pensioenopbouw;
  • financiële gevolgen van een overlijden voor uw gezin;
  • arbeidsongeschiktheid, die mogelijk gepaard gaat met een periode van inkomensverlies.

Pensioenopbouw

Met het VAPZ kunt u een extralegaal pensioen opbouwen, volledig op uw maat en volgens uw wensen. Dit aanvullend pensioen vult uw (beperkt) wettelijk pensioen aan en zorgt er voor dat u tijdens uw pensioen zonder financiële zorgen uw doelen kunt realiseren.

Risicodekkingen

Als u zou overlijden wordt de gespaarde reserve uitgekeerd aan de begunstigde(n) die u hebt aangeduid in uw contract. Daarnaast is een bijkomende overlijdensdekking voor uw nabestaanden geen overbodige luxe. Deze extra uitkering verlicht de financiële gevolgen voor uw nabestaanden indien u vroegtijdig zou overlijden.

U kunt in een VAPZ ook een waarborg ‘vervangingsinkomen’ opnemen die in een uitkering voorziet bij arbeidsongeschiktheid. Zo bent u zeker dat u en uw gezin op een vervangingsinkomen kunnen terugvallen in geval u arbeidsongeschikt zou worden.

Gunstig fiscaal regime

De overheid moedigt het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen aan via een fiscaal voordeel op de premies.

Enerzijds geniet u een belastingvoordeel in de personenbelasting (tegen de marginale aanslagvoet) en anderzijds het voordeel op de sociale bijdragen die u betaalt als zelfstandige. Daardoor kan het totale financiële voordeel oplopen tot 2/3 van de gestorte premies.

Bovendien wordt het uitgekeerde kapitaal op einddatum aan een gunstig fiscaal regime onderworpen. Blijft u actief tot de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) en neemt u pas dan uw kapitaal op, dan wordt de eindbelasting slechts berekend op 80% van het uitgekeerde kapitaal.

Naast een uitkering in kapitaal, kunt u ook steeds kiezen voor een uitkering in rente op de einddatum.

Al deze voordelen maken dat het VAPZ uiterst interessant is voor een zelfstandige.
Welkom
Medewerkers
Verzekeringen
Bank
Openingsuren
Contact