BDJ ZAKENKANTOOR
Welkom
Medewerkers
Bank
Openingsuren
Contact
Autoverzekeringen
Familiale verzekering
Hospitalisatieverzekering
VAPZ
IPT
Groepsverzekering
Gewaarborgd Inkomen
Arbeidsongevallen
Onafhankelijke Rechtsbijstand DAS
Beleggingsverzekeringen
Levensverzekering
DELA uitvaartverzekering
Brandverzekering

Brand, elektriciteitsschade, waterschade, stormschade, glasbreuk: de brandverzekering biedt u een uitstekende verzekering voor alle klassieke risico’s. Niet alleen voor uw gebouw, maar ook voor uw inboedel. 


De standaardformule van de brandverzekering dekt:
    • Brand en aanverwante gevaren 
    • Storm-, hagel, sneeuw- en ijsdruk 
    • Waterschade 
    • Glasbraak 
    • Natuurrampen 
    • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand gebouw (voor eigenaars)


Vanzelfsprekend zijn er nog andere bijkomende dekkingen in verzekerd. zoals diefstal, waardevolle voorwerpen, bouwrisico's, bodemsanering enz. Wij lichten u graag hierover in bij een persoonlijk contact.
 
Welkom
Medewerkers
Verzekeringen
Bank
Openingsuren
Contact