BDJ ZAKENKANTOOR
Welkom
Medewerkers
Bank
Openingsuren
Contact
Autoverzekeringen
Brandverzekering
Familiale verzekering
Hospitalisatieverzekering
VAPZ
IPT
Groepsverzekering
Gewaarborgd Inkomen
Arbeidsongevallen
Onafhankelijke Rechtsbijstand DAS
Beleggingsverzekeringen
DELA uitvaartverzekering
Levensverzekering

 

Iedereen wilt graag dat zijn gezin financieel sterk staat, zeker als er kinderen zijn. Iedereen behoudt graag de levensstandaard die hij gewoon is. Maar wat gebeurt er als u of uw partner plots overlijdt? Vaak valt er dan een inkomen weg. Toch blijven de meeste vaste kosten en leningen lopen.

Vaak moet de hele levenswijze drastisch en plots worden omgeschakeld. In een tijd van emotionele moeilijkheden ongetwijfeld een harde dobber. U kunt een dergelijk rampscenario vermijden. Stel uzelf en uw gezin veilig.

Bij sommige kredieten, zoals bvb. een woningkrediet, gaat het altijd om belangrijke sommen en om een relatief lange terugbetalingstermijn. Als u in die periode iets overkomt, kunnen uw nabestaanden in zware financiële problemen komen door de maandelijkse aflossingen. Ook hiervoor bieden wij oplossingen.
Welkom
Medewerkers
Verzekeringen
Bank
Openingsuren
Contact