BDJ ZAKENKANTOOR
Welkom
Medewerkers
Bank
Openingsuren
Contact
Autoverzekeringen
Brandverzekering
Familiale verzekering
Hospitalisatieverzekering
VAPZ
IPT
Gewaarborgd Inkomen
Arbeidsongevallen
Onafhankelijke Rechtsbijstand DAS
Beleggingsverzekeringen
Levensverzekering
DELA uitvaartverzekering
Groepsverzekering

Bent u zelfstandige in een vennootschap en ontvangt u uit deze vennootschap een maandelijks inkomen?

Dan biedt de groepsverzekering een antwoord op vragen over:

  • de opbouw van uw aanvullend pensioen;
  • het indekken van het overlijdensrisico;
  • het verzekeren van uw inkomen. 

Wat is het verschil met een Individuele Pensioentoezegging?

Waar een Individuele Pensioentoezegging (IPT) zich richt op het individu, is een groepsverzekering van toepassing op een categorie mensen (vb. ‘de zelfstandige zaakvoerders’) en veronderstelt ze een bepaalde gelijkheid binnen deze categorie.

Pensioenopbouw

Een groepsverzekering zorgt in eerste instantie voor het opbouwen van een extralegaal pensioen. Dit extralegaal pensioen vult uw (beperkt) wettelijk pensioen aan en zorgt ervoor dat u na uw pensionering zonder financiële zorgen uw plannen kunt waarmaken.

Risicodekkingen

Een groepsverzekering voorziet gewoonlijk ook in een bijkomend kapitaal overlijden en/of een vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid. Deze waarborgen kunnen financiële risico’s van u en uw gezin perfect opvangen.

 De premies die de vennootschap betaalt, zijn volledig fiscaal aftrekbaar indien de fiscale spelregels worden gevolgd.

Ook bij de uitkering op einddatum kent uw pensioenkapitaal een gunstig fiscaal regime:

  • bedrijfsvoorheffing van 16,50% op het kapitaal dat u ontvangt. De winstdeelname is vrij van belasting. Blijft u actief tot de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) en neemt u pas op dat ogenblik uw kapitaal op, dan daalt de bedrijfsvoorheffing van 16,50% naar 10,00%;
  • RIZIV-inhouding van 3,55% op het kapitaal + de winstdeelname
  • solidariteitsbijdrage tussen 0% en 2% op het kapitaal + de winstdeelname (percentage is afhankelijk van de hoogte van de uitkering)

Onder meer de gunstige fiscaliteit op de einddatum maakt een groepsverzekering dus aantrekkelijker dan een loonsverhoging die u zichzelf zou toekennen vanuit de firma.
Welkom
Medewerkers
Verzekeringen
Bank
Openingsuren
Contact