BDJ ZAKENKANTOOR
Welkom
Medewerkers
Bank
Openingsuren
Contact
Autoverzekeringen
Brandverzekering
Familiale verzekering
Hospitalisatieverzekering
VAPZ
Groepsverzekering
Gewaarborgd Inkomen
Arbeidsongevallen
Onafhankelijke Rechtsbijstand DAS
Beleggingsverzekeringen
Levensverzekering
DELA uitvaartverzekering
IPT

Bent u zelfstandige in een vennootschap en ontvangt u een maandelijks inkomen uit deze vennootschap?

Dan kan een Individuele Pensioentoezegging (IPT) een antwoord bieden op een aantal vragen in verband met:

  • pensioenopbouw;
  • indekken van het overlijdensrisico;
  • verzekeren van uw inkomen.

Pensioenopbouw

De Individuele Pensioentoezegging (IPT) beoogt in eerste instantie een aanvullende pensioenopbouw op maat van de individuele verzekerde. Dit extralegaal pensioen vult uw (beperkt) wettelijk pensioen aan en zorgt er voor dat u na uw pensionering zonder financiële zorgen uw plannen kunt waarmaken.

Een IPT heeft de kenmerken van een groepsverzekering, maar legt belangrijke individuele accenten. Die zorgen er voor dat het een perfecte oplossing op uw maat wordt.

Risicodekkingen

Bij overlijden wordt de reeds opgebouwde reserve uitgekeerd aan de begunstigde(n) die u heeft aangeduid. U kunt ook een bijkomend kapitaal overlijden voorzien in een IPT, net als een vervangings-inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Met deze waarborgen kunt u al de financiële risico’s van u en uw gezin perfect opvangen.

 

Gunstige fiscaliteit

De premies die uw vennootschap betaalt, zijn volledig fiscaal aftrekbaar indien de fiscale spelregels worden gevolgd.

Ook bij de uitkering op einddatum kent uw pensioenkapitaal een gunstig fiscaal regime. :

  • bedrijfsvoorheffing van 16,50% op het kapitaal dat u ontvangt. De winstdeelname is vrij van belasting. Blijft u actief tot de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) en neemt u pas op dat ogenblik uw kapitaal op, dan daalt de bedrijfsvoorheffing van 16,50% naar 10,00%;
  • RIZIV-inhouding van 3,55% op het kapitaal + de winstdeelname;
  • solidariteitsbijdrage tussen 0% en 2% op het kapitaal + de winstdeelname (het percentage is afhankelijk van de hoogte van de uitkering).

Onder meer de gunstige fiscaliteit op de einddatum maakt een IPT dus aantrekkelijker dan een loonsverhoging die u zichzelf zou toekennen vanuit de firma.

 
Welkom
Medewerkers
Verzekeringen
Bank
Openingsuren
Contact